Dana 19. veljače2020. godine u Zagrebu pročelnica Općine Čeminac i predsjednica DVD-a Općine ČeminacIvana Viljevac potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“,kodnog broja UP.02.1.1.05.0344,u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena„.

Nositelj projekta je Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Čeminac u partnerstvu s Općinom Čeminac, te s obveznim partnerima: HZZ – Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.212.601,58 kune. Kroz projektne aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 15 žena iz lokalne zajednice na 24 mjeseca  za skrb nad 75 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ciljna skupina ovog projekta su nezaposlene žene koje se vode na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s najviše završenom srednjom školom. Krajnji korisnici projekta su starije osobe te osobe u nepovoljnom položaju.