Projekt „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“, kodni broj UP.02.1.1.05.0344 provodi se u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena„. Traje 30 mjeseci, od 19. 02. 2020. do 19. 08. 2022.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Čeminac  s partnerima je postalo uspješan prijavitelj i kao korisnik projekta 19. 02. 2020. godine u Zagrebu je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava  te s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Projektni partneri su Općina Čeminac, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.212.601,58kn, s tim da udio financiranja iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelj/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Općina Čeminac kao osnivač DVD-a Općine Čeminac, kroz partnerski odnos ustupa svoje ljudstvo i resurse kako bi se mogle ostvariti sve projektne aktivnosti. Kroz projekt je predviđeno omogućavanje pristupa zapošljavanju 15 žena, pripadnica ciljne skupine, u razdoblju od 24 mjeseca, što će ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva. U konačnici, zaposlene žene kroz svakodnevni rad pružaju potporu i podršku za 75 krajnjih korisnika u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, higijeni korisnika, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, itd) i većoj socijalnoj integraciji.