PROMIDŽBA PROJEKTA PUTEM PLAKATA

U sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“ uz prethodno spomenute promidžbene materijale izrađen je i plakat projekta. Plakatom se nastoji informirati i podići svijest stanovnika Općine Čeminac o provedbi projekta kojim se pomaže osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju kroz zapošljavanje 15 teško zapošljivih žena. Akcija postavljanja plakata na području općine provela se na oglasnim pločama i lokacijama društvenih domova.