Koordinatorica projekta provodi redovne mjesečne obilaske krajnjih korisnika u izvještajnom razdoblju od 19. kolovoza 2021. do 19. studenog 2021. godine u sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“. Provedenim obilascima nastoji se ostvariti kvalitetna komunikacija s korisnicima slušajući njihove potrebe kako bi se projektne aktivnosti na terenu što bolje provodile. Kroz projekt je obuhvaćeno 70-tak korisnika u različitim životnim potrebama. Pružanjem pomoći dostavljaju im se namirnice i lijekovi, vrši se priprema obroka u kućanstvu, održava čistoća stambenog prostora, vodi briga o higijeni, plaćaju računi, pomaže u socijalnoj integraciji, pomaže u održavanju kuće i okućnice, te pruža podrška kroz razgovore i druženje što je od iznimne važnosti u smanjenju socijalne isključenosti i osamljenosti.