Koordinatorica projekta provodi redovne mjesečne obilaske krajnjih korisnika u izvještajnom razdoblju od 19. veljače 2022. do 15. ožujka 2022. godine u sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“. S obzirom na to da zaposlene žene završavaju s radom na dan 15. ožujka 2022. godine, tada se završavalo i s kontrolom rada na terenu od strane Koordinatorice projekta. Provedenim obilascima nastojala se ostvariti kvalitetna komunikacija s korisnicima slušajući njihove potrebe kako bi se projektne aktivnosti na terenu što bolje provodile.