U sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“, kodni broj UP.02.1.1.05.0344 na mjesečnoj razini provode se redovni Radni sastanci zaposlenih žena s Koordinatoricom projekta. U izvještajnom razdoblju od 19. veljače 2022. do 15. ožujka 2022. godine redovni sastanci po mjestima rada zaposlenih žena održali su se 02. ožujka 2022. godine. Na sastancima se nastoji održavati redovita komunikacija Koordinatorice projekta sa zaposlenicama.